България като винена дестинация

май 16, 2022 | Новини

Източник: https://forbesbulgaria.com/

Аглика Йотова, член на семейството собственици на винарска изба „Бонония Естейт“, за ценностите, пътя на развитие и стойността на клиентите

Каква е вашата визия като радетел за развитие­то на винената индустрия в България?

България е винарска страна с история и въпреки многото препятствия по пътя браншът все по­вече се добива до световно признати резултати. Днес голяма част от българските винопроизводи­тели представят продукти, които заслужават да бъдат забелязани, избрани и налагани не само при нас, а и по света. Мое лично мнение е, че имаме нужда да поработим върху два важни, но може би малко неглижирани аспекта – единната популяри­зация на България като винена дестинация и само­чувствието, увереността и гордостта да пред­почитаме, избираме и налагаме българското вино.

Малко хора, компании, институции по света знаят, че България е производител на вино. Често хора, които никога не са опитвали наше вино, са силно впечатлени в момента, в който го напра­вят. А представете си, ако се приложи тази един­на популяризация на България като винена дести­нация до какъв успех можем да се добием? Бих искала силно да апелирам и подтикна към търсе­нето и консумацията на вино от български ви­нарни. Няма логика българските вина да получа­ват редица признания от международни конкурси и състезания, а да не можем да убедим своите си да приемат и налагат нашето.

Кои ценности в семейството повлияха на успеш­ния ви бизнес?

В нашето семейство образованието, възпитание­то и работата винаги са били водещи. Първите две създават стабилна основа за живота на един човек и определят до голяма степен неговото раз­витие. Вярваме, че когато имаш нужната подго­товка, отношение и визия за нещата, това е една добра предпоставка за успех.

Въз основа на ценностите и вярванията, които следваме, смея да твърдя, че бизнесите, които из­градихме, и екипите, които създадохме, винаги са представяни като коректен, сериозен и предпочи­тан партньор.

Какво определя вашия път за развитие?

Заминах за чужбина, когато бях на 15 години и ко­гато изведнъж трябваше да започна да се грижа сама за себе си, да се справям сама и всичко да за­виси от мен и моите действия. Бидейки 10 години в чужбина, смятам, че се научих да бъда организи­рана, отговорна и последователна. Оставяйки на­страна характера на един човек, образованието и животът в чужбина учат на ред, дисциплина и мо­билизация, което неимоверно допринася за успеш­но и дългосрочно развитие. Още в самото начало на моето заминаване планът беше след приключ­ване на образованието да се върна в България и да работя тук, радвам се, че така и стана. Бих иска­ла и да отбележа, че много мои приятели и позна­ти взеха решението да се приберат и да се разви­ват в България, което е достойно за поздравления и пример. Все пак навън винаги си като гост.

Как създавате стойност за клиентите?

Правим абсолютно всичко с голямо желание и се стремим да е правилно и както трябва. Често нещо се прави с минимални усилия и инвестиции, а с цел да се експлоатира максимално. Ние създава­ме нашите проекти със страшно много ресурси, сърце и мерак, като знаем, че за да получиш, тряб­ва и да дадеш. През годините в „Бонония Естейт“ успяхме да затворим производствения цикъл, като всеки един процес по веригата е изграден и избран измежду най-високо международно качество – от лозята през най-модерните технологии и машини до консумативите за бутилката ни вино, която стои на рафта или масата пред вас. Искаме и вяр­ваме, че нашата винарска изба ще се приеме като синоним на качество, успех и стойност.

Какви проекти залагате?

От 2016 г. работим по възстановяването на стара винарска изба от 1895 г. и до построяване­то на луксозен бутиков хотелски комплекс с де­густационни зали, ресторант, конферентна зала и СПА – BONONIA ESTATE winery & resort. Вече 6 години създаваме нещо уникално на брега на река Дунав, до видинското село Кошава. Насочили сме доста от нашите усилия и ресурси към този про­ект, като подготвяме неговото откриване през юни тази година. Това несъмнено ще бъде една ве­ликолепна винена дестинация, която цели да под­чертае и северозападния регион на нашата стра­на, който е, меко казано, забравен и подценен.

„Бонония Естейт“ представя на пазара 5 серии вина – Gomotartzi, Istar, Ooh La La, Bononia Estate и лимитираната серия First Vintage. Тази година имаме желанието и идеята да представим две нови вина и една нова серия, родена и вдъхнове­на от страхотен проект, който ще се развие на наша територия.