Общи условия

за покупко-продажби от онлайн магазин от сайта на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД и клиентите на онлайн магазина на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД, като регламентират реда, начина и условията за покупко-продажби през онлайн магазина. С приемането им от страна на клиента(купувача) същите стават договор за покупко-продажба между „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД и купувача.

Чрез своя онлайн магазин „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД дава възможност да бъдат закупени предлаганите през онлайн магазинa вина и други артикули чрез заявка и заплащане на съответната продажна цена, при условията на настоящите Общи условия. Клиентът може да направи заявка за закупуване на предлаганите през онлайн магазинa стоки само след като отбележи, че приема настоящите Общи условия. С това свое съгласие в случай на заявка от негово страна Клиентът е  обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като публикува тези промени в сайта си. Затова при всяко влизане на клиент в онлайн магазина последният трябва да потвърди, че е запознат с Общите условия и ги приема.  При промени в настоящите Общи условия в срока на действие на договор с Клиент „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД информира клиента за това, като му дава възможност да заяви, че отхвърля промените, като изпрати съобщение в 14-дневен срок, че не приема промените на имейл адрес office@bononiaestate.com. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява в случаите, когато клиентът не е заплатил  стоката. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока и направено плащане.

1.  ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените по-долу понятия се използват със следното значение:

„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201666651, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район  Възраждане, ж.к. ЗОНА Б-5-3, СРЕДНА ГОРА No 27Б, производител на вина от собствени лозови масиви, предлагащо за продажба вина, собствено производство, посредством on-line магазина , включен в сайта на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД.

За контакти:

Адрес: 1303 София, бул. Александър Стамболийски № 84, ет. 11
Адрес за получаване на стока от офис на Бонония Естейт:
Гр. София, ул. Средна Гора № 27 Б,

Телефон за контакт: 0885 633 092 / 0884 077 004

Email: sales@bononiaestate.com / office@bononiaestate.com

„КЛИЕНТ“ е физическо или юридическо лице, което е направило поръчка в on-line магазина , включен в сайта на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД и се е съгласило с настоящите Общи условия.

С подаване на поръчка, Клиентът-физическо лице декларира, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Ако закупувате вино от нашият сайт за подарък – получателят също трябва да бъде над 18 години. Вие носите отговорност за предоставяне на невярна информация с цел ползване на услугите и информацията в сайта.

Бонония Естейт ООД си запазва правото да отказва поръчки на лица под осемнадесет (18) години, както и да изтрива клиентски профили при нарушение на настоящото изискване.

Под „СТОКИ/АРТИКУЛИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИНА “ се разбират:  вино и спиртни напитки по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки. Всеки от включените в онлайн магазина артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. Всички цени, обявени в онлайн магазина на Бонония Естейт са в български лева с начислен ДДС.

„ПОРЪЧКА/ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА” е налице при успешно приключване на процеса на ПОРЪЧКА, подробно описан в т.2.

„СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ” – Чрез отбелязване в съответните полета „Приемам Общите условия“ и/или чрез натискане на виртуалния бутон „Запиши и продължи” под надписа  „Продължавайки напред приемам общите условия и условията за отказ на поръчка”, или чрез обаждането на посочения в Общите условия телефон за поръчка, Клиентът декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия, и те имат обвързваща сила за него във взаимоотношенията му с „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД при изпълнение на направената поръчка.

„ПЛАЩАНЕ” е налице при успешно приключване на процеса на плащане, подробно описан в т.2.

2. ПОРЪЧКА/ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА:

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента, като последният извърши последователно следните действия:

2.1. Поръчка с регистрация
–    РЕГИСТРАЦИЯ: Регистрацията дава възможност на клиента да има свой личен профил в нашия сайт (акаунт), чрез който можете да получавате специални оферти и отстъпки. За целите на регистрацията клиентът предоставя следната информация: електронен адрес (Email), избира и потвърждава парола, чрез която ще се идентифицира в сайта, и приема общите условия чрез отбелязване в съответното поле;
–    За целите на регистрацията на юридически лица клиентът предоставя следната информация:  търговска фирма, е-mail адрес, ЕИК с отбелязване регистрация по ЗДДС, МОЛ, адрес.
–    Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни.
–    „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД гарантира, че данните са защитени по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
–    ПОРЪЧКА след регистрация: Клиентът натиска виртуалния бутон „Вход”, попълва и-мейл и парола и влиза в сайта. Прави своя избор, като указва „добави в кошницата” на желания артикул.

2.2. Поръчка без регистрация (като гост):
–    За да се разглеждат продуктите не е необходима предварителна регистрация. Поръчка може да бъде направена и като гост, като само попълните данни за връзка и доставка. В този случай Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката (чрез натискане на виртуален бутон „Добави в кошницата“ срещу съответна стока);
–    Клиентът попълва данни за връзка и доставка.

2.3.    Поръчка по телефона: Клиентът може да направи своята поръчка и на телефона 0885 633 092. Наш оператор ще приеме и обработи заявката.

2.4.    Издаване на фактура: Ако клиентът желае издаване на фактура за закупените продукти, трябва предварително, след приключване на избора и преглед на поръчката, да отбележи квадратчето „Фактура“ и „Приемам Общите условия“. В противен случай всяка доставка е придружена от касов бон за стойността на поръчката.

3. ПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧАНАТА СТОКА:

Клиентът извършва плащане, като извърши последователно следните действия:
–    След приключване на избора и преглед на поръчката натискане на виртуалния бутон „Плащане”;
–    Попълване данни за „адрес на плащане” и „адрес на доставка”, включващи имена, адреси, телефон;
–    Натискане на виртуалния бутон „Запиши и продължи” под надписа „Продължавайки напред приемам общите условия и условията за отказ на поръчка”;
–    Отбелязване метода на доставка – от офиса на „Бонония Естейт” ООД или чрез „Спиди”
–    Отбелязване начина на плащане – чрез наложен платеж или чрез “e-pay” или карта;
–    При отбелязване на наложен платеж получавате потвържение, че поръчката е приета успешно, и „код на поръчката”;
–    При отбелязване на e-pay/карта въвеждате данни за типа, номера и валидността на картата и CVV2/CVC2;
–    Натискане виртуален бутон „Плащане” и получаване на потвърждение, че плащането е извършено успешно.
–    С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.

4. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА/ЗАЯВКАТА

Заявката за покупка се приема от „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, потвърждаващо, че поръчката е получена, съдържащо данни за номер, дата и час на поръчката, адрес за доставка, метод на плащане и метод на доставка, предмет, цена и стойност на доставката. В съобщението е посочено, че при желание клиентът може да я промени или откаже чрез съобщение на e-mail office@bononiaestate.com или обаждане на тел. +359 2/ 421 76 46
Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

5.  ДОСТАВКА

Заявената за покупка стока се доставя от офиса на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД в гр. София, ул. Средна Гора № 27 Б или на посочения от Клиента адрес за доставка чрез куриерска фирма „СПИДИ” (Оператор) в рамките на 1 (един) до 3 (три) работни дни. Оператор от офиса на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД се свързва с клиента за уточняване на удобен ден за доставка.
„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД в рамките на 1 работен ден след получаване на заявката уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при поръчката телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочения от Клиента е-mail адрес, като възстановява стойността на поръчания/те артикул/и или променя поръчката по желание на Клиента.

При изчерпване на вина от дадена година се доставят вина от следваща реколта. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето упълномощено лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. Когато Операторът не може да достави пратка поради това, че получателят отказва да я получи или да я заплати, получателят отсъства продължително или е непознат на посочения адрес, получателят е починал, адресът за доставка е неверен, непълен или несъществуващ, както и поради други обективни причини, Операторът уведомява „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД и му връща пратката за негова сметка, като „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД дължи заплащане на услугата в двете посоки. В този случай „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Пренасочване на изпратена пратка към нов адрес се извършва след писмено разпореждане от страна на Клиента, същото се счита за заявена повторна доставка и разходите за доставка до новия адрес подлежат на заплащане от клиента в съответствие с тарифите на оператора. Върната при „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД стока по гореописаните причини може да бъде повторно доставена на Клиента в случай, че последният заплати доставката. В случай, че клиентът откаже да заплати нова доставка и е платил предварително стоката, същият има право да получи обратно платената сума с приспадане на разходите на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД по изпращане и връщане на стоката.

При поръчка над 95 лв. доставката е безплатна на територията на Република България. Изпълняваме заявки за чужбина при минимална поръчка 3 кашона (или 18 бутилки). При поръчки за чужбина доставката е за сметка на Купувача.

6. ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

6.1. Клиентът може да откаже или промени направената поръчка, като се свърже с нас на телефон 0885 633 092, всеки делничен ден, до края на работния ден, в който е направена поръчката, или в следващия ден, ако поръчката не е изпратена.
6.2. При получаване на пратката клиентът следва да прегледа продуктите, и ако някой от тях не отговаря на поръчания, да уведоми незабавно куриера. В този случай той ще се свърже с представител на фирма Бонония Естейт и връщането на продукта ще бъде отразено и осчетоводено. Връщането на продукт е изцяло за сметка на Потребителя, освен в случаите на повредена опаковка или изтекъл срок на годност към момента на получаване на пратката. Връщането на продукта става в оригиналната транспортна опаковка, в която е получена пратката. Ако клиентът предварително е заплатил стойността на продукта, сумата ще бъде възстановена в срок от 14 дни от датата на доставка. Всякакви рекламации относно дадени поръчки и доставки се приемат на e-mail office@bononiaestate.com или от оператор на телефон 0885 633 092.
6.3. „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД си запазва правото да откаже или да не приеме  рекламации в случай, че същите са неоснователни.

7. ПРАВА НА КЛИЕНТА

7.1. Клиент-физическо лице в качството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД  и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на е-mail адрес sales@bononiaestate.com / office@bononiaestate.com.
7.2. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
• доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
• при транспортирането стоката е била повредена.
7.3. След получаване на стоката, Клиентът има право да върне стоката за сметка на  „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.
7.4. В горепосочените случаи Клиентът има право да иска доставената му стока да бъде заменена за сметка на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД със съответстваща на подадената от него заявка чрез отправяне на съответно писмено искане до „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД.

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

8.1. С предоставянето на свои лични данни на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД, клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Bononiaestate.com, регистрирано като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД /Закон за защита на личните данни/ и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.
8.2. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Bononiaestate.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Bononiaestate.com: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското /потребителското поведение.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 25.07.2018 г.